Great Wall Festival 2019

May 18-19, 2019

Huairou, China

Photo Credit: Great Wall Festival
Home » All Music Festivals » Asia » China » Great Wall Festival 2019
The Scene

2019 Artist Lineup
 • Ben Klock
 • Marcel Dettmann
 • Dave Clarke
 • Mind Against
 • Pan-Pot
 • Aida
 • Biliguudei
 • Divali
 • Eric Lee
 • Eva Xu
 • Huang Weiwei
 • Juliana Lima
 • O Shawa
 • Ouyang
 • QQ
 • Shen Yue
 • Sophia Saze
 • Worm Xu